مشخصات محصولات

دستگاه پالس اكسيمتر انگشتي

دستگاه پالس اكسيمتر انگشتي

اين دستگاه وسيله اي است كه مي تواند با كمك داده هاي دريافتي از انگشت فرد اطلاعات مفيدي از ضربان قلب و درصد اكسيژن اشباع خون ارائه كند. استفاده از اين دستگاه در مراكز بهداشتي ودرماني، ادارات، شركتها ومراكزمختلف تجاري و صنعتي و همچنين در تمامي منازل جهت  بررسي روزانه وضعيت عمومي افراد توصيه مي شود.

شايان ذكر است كه ضرورت استفاده از اين دستگاه جهت تشخيص و يا غربالگري در طرح هاي قرنطينه يا فاصله گذاري اجتماعي نيز نمايان خواهد بود؛ چرا كه بيمار علائمي چون تب و كوفتگي را پس از درگيري شديد سيستم ايمني با ويروس از خود بروز خواهد داد؛ اما در بسياري از موارد چك كردن ميزان اكسيژن خون داده هاي ارزشمندتري به لحاظ بررسي وضعيت سلامت فرد جهت اقدامات اوليه محسوب مي شود.

Date

04 تیر 1399

Categories

تجهیزات و ملزومات پزشکی