مشخصات محصولات

سامانه‌ کنترلگر هوشمند چند منظوره اینترنت اشیا RST_IOT_1 رویانت

سامانه‌ کنترلگر هوشمند چند منظوره اینترنت اشیا RST_IOT_1 رویانت

ویژگیها و مشخصات فنی خاص: 

üتحت شبکه  محلی  و اینترنت و پشتیبانی از wifi

üامکان نصب ، کنترل و تنظیمات آسان توسط کاربران

üبا قابلیت نصب و راه اندازی سریع و کارکرد پایدار و بدون مشکل

üامکان نصب بر روی سقف و دیوار و یا قراردادن بر روی میز

üامکان کنترل و برنامه ریزی دستگاه توسط android ، iphone  یا ipad متصل به اینترنت Wifi/2G/3G/4G

Date

02 بهمن 1393

Categories

اینترنت اشیا