تفاهم نامه مشترک با دانشگاه فنی و حرفه ای - دانشکده امام خمینی بهشهر

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در تاریخ بیستم مردادماه با حضور آقای محسن نیک سرشت مدیرعامل محترم رویان صنعت طبرستان و آقای محمودرضا سعیدی سرپرست محترم آموزشکده فنی و حرفه ای بهشهر تفاهم نامه مشترک با دانشگاه فنی و حرفه ای -

دانشکده امام خمینی   بهشهر به امضای طرفین رسید

IMG 20180713 145451